En kontraktskabelon er et nemt og hurtigt redskab til at lave kontrakter og aftaler, når man ikke er advokat. Contractbook tilbyder mere end 50 forskellige gratis kontraktskabeloner – blandt andet til købs- og salgsaftaler, ansættelseskontrakter, fortrolighedsaftaler og databehandleraftaler.

Skabelonerne indeholder en række grundlæggende standardformuleringer om almindelige og væsentlige forhold, samt nogle retbare felter, man selv skal udfylde – eksempelvis identifikationsoplysninger. En god ansættelseskontrakt vil eksempelvis indeholde afsnit om feriepenge, ophavsret og opsigelse, mens en god købsaftale vil beskrive elementer som force majeure, misligholdelse og værneting.

Du kan vælge at bruge skabelonen som grundlaget for at udforme din egen. Alternativt kan den bruges som inspiration og checkliste, så du sikrer sig, at du har beskrevet alt det nødvendige.

Ansvaret ved en kontraktskabelon

Selvom kontraktskabeloner ofte er udarbejdet af advokater og måske endda tilbydes for penge, vil du for det meste selv have ansvaret for, at juraen er korrekt. Den slags afhænger nemlig også af, hvordan du har udfyldt skabelonen.

Det er dit ansvar, at en ansættelseskontrakt lever op til funktionærloven og ferielovens bestemmelser. Og det er dit ansvar, at du giver dine ansatte de rettigheder, som er angivet i deres overenskomst. Skabelonen er altså en hjælp, men ikke en garanti.

Det er samtidig en hjælp til, hvordan du skal sætte en kontrakt op. Selvom der ikke er mange formkrav til kontrakter og aftaler, er der alligevel nogle retningslinjer for god praksis. En kontrakt er nemlig til for at sikre klarhed over en aftale. Derfor skal den også være præcist formuleret, i et grammatisk korrekt sprog. Samtidig vil det være en fordel at sætte den overskueligt op i afsnit og paragraffer. Hvis du eksempelvis har byrdefulde og væsentlige vilkår stående de forkerte steder, vil kontrakten kunne være ugyldig. Da vil man have spildt sit arbejde. Vi anbefaler derfor, at du læser vores artikel om den gode kontrakt.


Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu