En låneaftale er også kendt som et gældsbrev. Her finder du en kort guide til indholdet og nogle af de mest essentielle begreber i en låneaftale.

Hvad er en låneaftale?

En låneaftale kendes også som et gældsbrev. Det er altså et juridisk bindende dokument, som dokumenterer, at en person har lånt et givent beløb til en anden person.

Man behøver ikke en advokat til at godkende en låneaftale. Der er nemlig ingen formkrav til udformningen af en låneaftale eller et gældsbrev. Så længe dokumentet er underskrevet af begge parter (kaldet långiver og låntager), er det for så vidt gyldigt.

Låneaftalen kan angå alt fra pengebeløb til fysiske ting. Det afgørende er, at SKAT ikke opfatter beløbet som en gave, hvormed man slipper for at skulle betale en afgift af beløbet. Der er tilmed intet loft over, hvor meget man må udlåne.

Hvad står der i en låneaftale?

Man bruger en låneaftale til at beskrive diverse lånebetingelser. Det vil sige alle de vilkår, man aftaler for et lån. Herunder finder man typisk bestemmelser om renter, afdrag, depositum, tilbagebetalingstid, opsigelse og hvad der sker i tilfælde af en eventuel konkurs eller måske endda dødsfald. Hvis ikke man skriver noget om betalingstiden, er skylderen forpligtet til at betale gælden, når fordringshaveren forlanger det. Det beskriver § 5 i gældsbrevsloven.

Det er desuden favorabelt at indskrive en klausul, som forholder sig til retsplejelovens § 478, der handler om tvangsfuldbyrdelse. En tvangsfuldbyrdelse er gennemtvingelsen af et krav (ved fogedretten). Den gode kontrakt vil indeholde beskrivelser af, hvad der sker i tilfælde af en misligholdelse. Det kan eksempelvis være bestemmelsen af værneting (altså hvor en eventuel tvist skal afgøres).

Generelt er det fordelagtigt at være så klar i mæglet, som muligt, når man udformer en låneaftale. Man skal lave en nøje beskrivelse af det lånte, eventuelt også dets stand og beskaffenhed, så der ikke viser sig at komme uenigheder over mangler. Samtidig skal man skrive klart og tydeligt, gerne i korte sætninger. På den måde sikrer man, at både låntager og långiver er med på vilkårene for lånet. Et lån er typisk betinget af en gensidig tillid, og det indgås ofte mellem personer, der kender hinanden. Selvom om man er gode bekendte, kan det være en god idé at skrive en kontrakt, der sikrer enighed om og tillid til det aftale.

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu