Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Egenerklæring

Egenerklæring

part of contract
part of contract

Egen-erklæring om indbetaling af selskabskapitalen i

Indsæt virksomhedsnavn

Undertegnede erklærer, at selskabskapitalen på Indsæt beløb kr. til kurs Indsæt kurs er indbetalt kontant til iværksætterselskabet Indsæt virksomhedsnavn IVS, den Indsæt indbetalingsdato.

Selskabskapitalen er indbetalt på selskabets konto i Indsæt bank inkl. adresse .

Underskrifter

En egenerklæring er et dokument, som nogle iværksætterselskaber skal bruge til at dokumentere, at selskabskapitalen er indbetalt. Hermed kan du undlade at bruge en advokat eller en revisor, når du stifter dit selskab. Du kan dog kun bruge en egenerklæring, hvis dit iværksætterselskab bliver stiftet med en selskabskapital på mellem 1.kr. og 25.000 kroner. Størrelsen på den nominelle selskabskapital er altså afgørende for, om man kan bruge en egenerklæring. Hvis selskabskapitalen er højere, altså indbetalt med overkurs, er egenerklæring for så vidt ugyldig.

Dermed kan du heller ikke bruge en egenerklæring til at stifte et anpartselskab eller et aktieselskab.

Hvad indeholder en egenerklæring?

En egenerklæring skal indeholde en erklæring af, hvem der indberetter selskabskapitalen, samt selskabskapitalens beløb og kursen for indbetalingen. Derudover skal iværksætterselskabets navn fremgå, så man kan identificere det. Til sidst skal man angive datoen for indbetalingen.

Man kan eventuelt også beskrive, hvilken konto man har indbetalt selskabskapitalen til. Herunder altså banken og adressen. Sidst men ikke mindst skal alle stiftere af selskabet underskrive dokumentet.

Nedenfor finder du en dynamisk kontraktskabelon, du kan bruge til at udforme din egenerklæring. Den kan desuden underskrives med digital signatur.

Andre måder

Du kan i øvrigt vælge at dokumentere indbetalingen af kapitalen ved at vedhæfte bankbilag, hvor det fremgår, at selskabskapitalen er indsat på selskabets konto i forbindelse med stiftelsen. Ellers benytter nogle sig af en erklæring fra en advokat eller en revisor foruden et udtog fra advokatens klientkonto, som viser at kapitalen er bogført korrekt i advokatens bogholderi.

IVS-dokumenter

Når du stifter et iværksætterselskab, skal du ikke kun bruge en egenerklæring. Du skal nemlig være opmærksom på, at selskabskapitalen skal være indbetalt, når iværksætterselskabet registreres hos Virk.

Der skal du bruge et stiftelsesdokument med basale informationer om det nystiftede selskab: navne på stifterne, dato for stiftelse og ejernes respektive andele af selskabet. Derudover skal du skrive selskabets vedtægter, som angiver virksomhedens reglement. Herunder er selskabets formål, navn, stemmeandele og ledelsesstrukturen.


Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button