Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Faktura

Faktura

part of contract
part of contract

Faktura

En faktura er et dokument, som man bruger til at opkræve og specificere betaling for varer og ydelser. Typisk vil man have indgået en købs- og salgsaftale, en konsulentaftale eller en rammeaftale på forhånd, som klarlægger betingelserne for en handel. Fakturaen er så dokumentet, der opkræver betalingen for handlen. Til sidst kan man så vælge også at producere en kvittering, der afslutter handlen.

Hvad indeholder en faktura?

En faktura beskriver typisk en række ret grundlæggende elementer vedrørende handlen. Det handler om antal og beskrivelser af ydelsen eller varen, prisen for ydelsen eller varen samt andre betalingsbetingelser. Det kan eksempelvis være, om der betales med indbetalingskort eller kontant, eller specificeringer af hvilken konto beløbet skal indbetales på.  

Ifølge loven er der nogle krav til en faktura. Først og fremmest, at der skal være en fortløbende fakturanummerserie, som sikrer imod snyd og manglende faktura. Sender man en enkelt faktura, skal den nummereres med et 1-tal. Vælger man at sende flere fakturaer til den samme leverandør, skal de så nummereres 2, 3, 4 og så videre – altså fortløbende.

Der skal være en dato hver faktura, og den skal være korrekt. Dertil skal både sælger og købers oplysninger være opgivet, herunder med navn, adresse, CVR/CPR-nummer. I andre tilfælde EAN-nummer. Dertil kommer beskrivelser af varer inklusive art, mængde og pris. Slutteligt skal man beskrive momsbeløbets størrelse. Det skal desuden fremgå af fakturaen, om man er berettiget til at fratrække moms, som så skal indberettes. Det kan eksempelvis være ved kreative opgaver, som ved en freelancejournalistaftale.

Regler for faktura

Det er et lovkrav, at man beholder en faktura i fem år. Det fremgår af bogføringsloven, og har dermed regnskabsmæssige og lovgivningsmæssige bevæggrunde. Det kalder man også opbevaringspligten.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button