Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Samtykkeerklæring

Skabelon

Samtykkeerklæring vedrørende brug af personlige oplysninger

Jeg giver hermed samtykke til, at Dataansvarlig må anvende Beskriv karakteren af de personlige oplysninger til Beskriv hvad og hvor de personlige oplysninger bruges. Jeg er bekendt med, at jeg til enhver tid kan tilbagekalde mit samtykke.

Den registreredes rettigheder

Jeg må til hver en tid kontakte Dataansvarlig med forespørgsler om håndhævelse af følgende rettigheder:

  • Retten til indsigt: Jeg har ret til at få indsigt i mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
  • Retten til berigtigelse: Jeg har retten til berigtige mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler
  • Retten til at blive glemt/sletning: Jeg har retten til at få slettet mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.
  • Retten til dataportabilitet: Jeg har retten til at modtage mine oplysninger, som den den dataansvarlige behandler, i et maskinlæsbart format.
  • Retten til begrænsning af behandlingen: Jeg har ret til at gøre indsigelser og sætte restriktioner for behandlingen af mine personlige oplysninger, som den dataansvarlige behandler.


Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Samtykkeerklæring

Samtykkererklæring skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende samtykkeerklæring skabelon fra Contractbook. Kan udflydes på kun fem minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Hvad er en samtykkeerklæring?

At give samtykke betyder i juridiske sammenhæng at give sin tilladelse til noget. Nogle anmodninger kræver nemlig, at man indhenter en officiel erklæring, hvor en person erklærer sig indforstået med anmodningen. De kaldes samtykkeerklæringer. Det kan være, at en virksomhed skal bruge en samtykkeerklæring, for at kunne bestille en potentiel medarbejders straffeattest. Eksempelvis inden man indgår en ansættelseskontrakt. Ofte bruges samtykkeerklæringer også, hvis en virksomhed ønsker at bruge en ansats billede i marketingsøjemed. Derfor indgår der typisk en samtykkeerklæring i blandt de mest gængse HR-kontrakter.

I juridisk forstand taler man også om informeret samtykke. Det betyder, at en person er blevet informeret om mulige konsekvenser og risici forbundet med at afgive samtykket. Dermed bliver personen også juridisk ansvarlig for sin beslutning. Dette begreb bruges ofte i sundhedsvæsenet, men er under alle omstændigheder en forudsætning for et godt og tillidsfuldt samarbejde. En samtykkeerklæring kan således godt blive erklæret ugyldigt, hvis den reelt ikke er dækkende for det, samtykket gælder over.

Samtykkeerklæring og GDPR

EU’s nye Persondataforordning har fået meget opmærksomhed for de nye regler om samtykke og en , som er væsentligt skrappere end i Persondataloven. Man kan stadig bruge samtykke via en samtykkeeklæring som juridisk hjemmel til at behandle persondata. Forordningen skriver dog, at et samtykke skal gives frivilligt og aktivt. Det skal også både være legitimt, specifikt, informeret og utvetydigt. Samtykke kan i øvrigt være omfattet af dokumentationskrav - eksempelvis til en samtykkeerklæring.

Først og fremmest skal man informere den registrerede om sin identitet samt både formålet og varigheden af behandlingen, når man indhenter et samtykke til at behandle persondata via en samtykkeerklæring. Samtidig skal den registrerede vide, hvordan man tilbagetrækker samtykket (husk, at det skal være lige så nemt at trække samtykket tilbage som at give det). Slutteligt skal den registrerede vide, hvor man kan klage, hvis man mener, at ens rettigheder er blevet overtrådt. I Danmark varetages sådanne klager af Datatilsynet.

Frit og aktivt: Du må ikke tvinge en person til at afgive samtykke, og du kan heller ikke indhente samtykke ved hjælp af stiltiende accept. Det har den konsekvens, at du ikke må bruge førafkrydsede felter til at indhente samtykke.

Legitimt: Du skal beskrive formålet med at indhente de personlige oplysninger, og hvis der er flere formål, skal de alle sammen fremgå. Du skal desuden være opmærksom på, at formålet skal være lovligt. Du kan altså ikke udføre ulovligheder, bare fordi en anden person har samtykket til det.

Informeret og utvetydigt: Du kan heller ikke gemme afsnit om samtykke midt inde i en alenlang handelsbetingelse. Det skal fremstå klart og tydeligt, når du indhenter samtykke. Derfor skal man også skrive i et letforståeligt sprog. Den registrerede skal desuden kende til eventuelle risici. Derfor kan det være en god idé at have en kort og præcis samtykkeerklæring, hvor intet er fordækt eller forvirrende. Det er under alle omstændigheder den bedste måde, hvis man vil være på den sikre side.

Samtykke og markedsføringsloven

For at man som virksomhed kan henvende sig til en forbruger for at sælge en varer og markedsføre sig, skal man have forbrugerens godkendelse, altså samtykke. Det vil sige, at man ikke bare kan henvende sig per e-mail og telefon med markedsføring og tilbud, før man har fået lov. Man kan i øvrigt heller ikke få en fuldmagt med godkendelse til markedsføring ifølge markedsføringsloven.

Når man indhenter samtykke til at markedsføre sig, er der ligeledes nogle krav: Man skal være klar og tydelig i sproget. Man må altså heller ikke her skjule samtykket i andre vilkår. Forbrugeren skal aktivt sige ja og forbrugeren skal kende navnet på den virksomhed, som gerne vil kontakte vedkommende. Desuden skal man som virksomhed oplyse, hvordan man kontakter forbrugeren. Er det via mail, SMS eller ringer man?

Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Samtykkeerklæring
Download PDF file
Key Terms for
Samtykkeerklæring

This contract outlines the terms of a collaboration between Party A and Party B for a specified purpose. It establishes that the collaboration is voluntary and does not constitute a joint venture or legal entity. Each party remains responsible for their own business operations. The contract details the obligations of each party, payment terms if applicable, the duration and termination conditions, liability, insurance requirements, confidentiality provisions, and other general terms governing the collaboration.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon