Skabeloner
This is some text inside of a div block.
Skabeloner
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

part of contract
part of contract

1. Baggrund

Parterne har tidligere indgået aftale angående [ANGIV] (”Aftalen”).
Parterne er blevet enige om at foretage visse ændringer til Aftalen som anført i dette tillæg.

2. Ændringer

Parterne er blevet enige om at ændre følgende i Aftalen:
[ANGIV ÆNDRINGER OG NY ORDLYD].

3. Afsluttende

Ud over ovenstående, foretages der ikke yderligere ændringer i Aftalen, som herefter skal fortsætte i sin helhed med de angivne ændringer.

Nogle gange kan man have brug for at ændre forhold i en allerede indgået aftale. Det kan være, hvis der opstår ændringer af love eller hvis man har genforhandlet nogle vilkår. Eksempelvis kan man have brug for at opdatere en ansættelsesaftale, hvis der er ændringer af funktionærloven eller hvis man aftaler en ny forbedret løn.

I stedet for så at ændre eller opsige hele kontrakten, kan man med fordel lave et tillæg (allonge) den eksisterende kontrakt. Det kalder man en tillægsaftale, et tillæg til kontrakt eller en allonge. Man vil typisk vedhæfte tillægget som et bilag til den oprindelige aftale. Dermed vil den oprindelige ordlyd blive ugyldig og erstattet af en ny, der stadig er gældende i henhold til aftaleloven. Vi anbefaler, at man opbevarer sin tillægsaftale sammen med den oprindelige hovedaftale. Gerne som et bilag. På den måde sikrer man, at der ikke er tvivl om tillægsaftalens gyldighed.

Hvad indeholder en tillægsaftale?

Der er som sådan ingen formkrav til en tillægsaftale, såfremt de overholder gældende love. Det kan dog være en god idé at orientere sig om, hvordan man udformer den gode kontrakt. For ligesom en hovedaftale, skal en tillægsaftale være klart og tydeligt formuleret, overskueligt opsat og forfattet i et tilgængeligt sprog for alle kontraktens parter.

Når man laver en tilllægsaftale, vil man først angive den oprindelige aftale, som skal ændres eller hvor der skal vedhæftes et tillæg. På den måde gør man det klart at begge aftaler fortsat vil være gældende.

Derudover vil man beskrive den del af aftalen, der bortfalder eller ændres, samt hvornår tillægget træder i kraft. Dernæst skal man så skrive den nye ordlyd, hvilket vil sige selve ændringen. Det er altså meget lige til og ofte vil man kunne bruge den samme formulering med ændring af data.

Afsluttende vil man for klarhedens skyld bekendtgøre, at der ikke foretages yderligere ændringer af den oprindelige aftale. Dermed skal den fortsætte med de angivne ændringer.

Automatiser dine skabeloner med Contractbook

Contractbook lader dig forbinde dine kontrakterskabeloner med alle dine andre tools, så du kan oprette kontrakter på autopilot. Men der er mere! Du kan håndtere dine kontrakter gennem hele deres livscyklus - ét sted.

Contractbook product shot
Automation chess NFT by Contractbook

Download Free .PDF

Close button