Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Skabelon

1. Baggrund

Parterne har tidligere indgået aftale angående [ANGIV] (”Aftalen”).
Parterne er blevet enige om at foretage visse ændringer til Aftalen som anført i dette tillæg.

2. Ændringer

Parterne er blevet enige om at ændre følgende i Aftalen:
[ANGIV ÆNDRINGER OG NY ORDLYD].

3. Afsluttende

Ud over ovenstående, foretages der ikke yderligere ændringer i Aftalen, som herefter skal fortsætte i sin helhed med de angivne ændringer.

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Tillægsaftale skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende tillægsaftale skabelon fra Contractbook. Kan udfyldes på 5 minutter.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Nogle gange kan man have brug for at ændre forhold i en allerede indgået aftale. Det kan være, hvis der opstår ændringer af love eller hvis man har genforhandlet nogle vilkår. Eksempelvis kan man have brug for at opdatere en ansættelsesaftale, hvis der er ændringer af funktionærloven eller hvis man aftaler en ny forbedret løn.

I stedet for så at ændre eller opsige hele kontrakten, kan man med fordel lave et tillæg (allonge) den eksisterende kontrakt. Det kalder man en tillægsaftale, et tillæg til kontrakt eller en allonge. Man vil typisk vedhæfte tillægget som et bilag til den oprindelige aftale. Dermed vil den oprindelige ordlyd blive ugyldig og erstattet af en ny, der stadig er gældende i henhold til aftaleloven. Vi anbefaler, at man opbevarer sin tillægsaftale sammen med den oprindelige hovedaftale. Gerne som et bilag. På den måde sikrer man, at der ikke er tvivl om tillægsaftalens gyldighed.

Hvad indeholder en tillægsaftale?

Der er som sådan ingen formkrav til en tillægsaftale, såfremt de overholder gældende love. Det kan dog være en god idé at orientere sig om, hvordan man udformer den gode kontrakt. For ligesom en hovedaftale, skal en tillægsaftale være klart og tydeligt formuleret, overskueligt opsat og forfattet i et tilgængeligt sprog for alle kontraktens parter.

Når man laver en tilllægsaftale, vil man først angive den oprindelige aftale, som skal ændres eller hvor der skal vedhæftes et tillæg. På den måde gør man det klart at begge aftaler fortsat vil være gældende.

Derudover vil man beskrive den del af aftalen, der bortfalder eller ændres, samt hvornår tillægget træder i kraft. Dernæst skal man så skrive den nye ordlyd, hvilket vil sige selve ændringen. Det er altså meget lige til og ofte vil man kunne bruge den samme formulering med ændring af data.

Afsluttende vil man for klarhedens skyld bekendtgøre, at der ikke foretages yderligere ændringer af den oprindelige aftale. Dermed skal den fortsætte med de angivne ændringer.

Kontrakter kan håndteres
på en bedre måde.

Drop at sende PDF'er frem og tilbage.Send din kontrakt med Contractbook og få overblik over fornyelser, deadlines, forpligtelser og meget mere.


Og det er kun begyndelsen...

Send kontrakt med Contractbook
Generér og analysér PDF
Forbereder din skabelon...
Prøv Contractbook gratis og...

Opret kontrakter på få minutter. Lav kontraktudkast direkte fra dine andre tools, dine egne skabeloner, eller brug en af vores +100 ready-to-use skabeloner.

0%
Din fil er klar!

Har du nogensinde prøvet at redigere en PDF? De er designet til at være manipulationssikre og svære at ændre.

Når du sender kontrakter med Contractbook, kan du let foretage ændringer, så de passer til netop din situation. Du kan også spore ændringer med en omfattende revisionshistorik og side-om-side versionssammenligninger. Dette gør forhandlingerne meget nemmere og sikrer, at du altid har overblikket.

Det kan du ikke gøre med en PDF.

Send din kontrakt gratis med Contractbook
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)
Download PDF file
Key Terms for
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

This document is an addendum to an existing agreement between two parties regarding some unspecified subject matter. The addendum outlines certain changes that the parties have agreed to make to the original agreement. Beyond these specified changes, the original agreement remains in full force and effect.

Konvertér indholdet af dine kontrakter til værdifulde insights

At behandle standardiserede juridiske kontrakter manuelt er trættende, fejlbehæftet og (lad os være ærlige) kedeligt. Lad vores AI scanner gøre det hårde arbejde for dig.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Brug i Contractbook

↘︎ Download skabelon