Skabeloner
Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

Download Gratis .PDF

Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Udfyld venligst følgende, for at downloade denne .PDF
Næste
Udfyld venligst de obligatoriske felter!
Awesome! Here is a link to our Drive:
Open PDF
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Se PDF
Godkendt af branchefolk

Tillægsaftale (Tillæg til kontrakt)

1. Baggrund

Parterne har tidligere indgået aftale angående [ANGIV] (”Aftalen”).
Parterne er blevet enige om at foretage visse ændringer til Aftalen som anført i dette tillæg.

2. Ændringer

Parterne er blevet enige om at ændre følgende i Aftalen:
[ANGIV ÆNDRINGER OG NY ORDLYD].

3. Afsluttende

Ud over ovenstående, foretages der ikke yderligere ændringer i Aftalen, som herefter skal fortsætte i sin helhed med de angivne ændringer.

Underskriver - Contractbook

Ansvarsfraskrivelse: Denne oversigt er kun til orienteringsformål og kan ikke henregnes som juridisk rådgivning

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.
Rediger teksten
Udfyld data
Underskriv digitalt
Opbevar dokumenter online
Ret i skabelonenDownload PDF

Opret dig hos Contractbook og udnyt det fulde potentiale ved kontraktskabeloner.

Rediger teksten
Underskriv digitalt
Udfyld data
Folder icon
Opbevar dokumenter online

Her finder du en skabelon og kort guide til tillægsaftaler (altså tillæg til kontrakter), hvordan de bruges og hvornår.

Hvornår skal man bruge en tillægsaftale?

Nogle gange kan man have brug for at ændre forhold i en allerede indgået aftale. Det kan være, hvis der opstår ændringer af love eller hvis man har genforhandlet nogle vilkår. Eksempelvis kan man have brug for at opdatere en ansættelsesaftale, hvis der er ændringer af funktionærloven eller hvis man aftaler en ny forbedret løn.

I stedet for så at ændre eller opsige hele kontrakten, kan man med fordel lave et tillæg (allonge) den eksisterende kontrakt. Det kalder man en tillægsaftale, et tillæg til kontrakt eller en allonge. Man vil typisk vedhæfte tillægget som et bilag til den oprindelige aftale. Dermed vil den oprindelige ordlyd blive ugyldig og erstattet af en ny, der stadig er gældende i henhold til aftaleloven. Vi anbefaler, at man opbevarer sin tillægsaftale sammen med den oprindelige hovedaftale. Gerne som et billag. På den måde sikrer man, at der ikke er tvivl om tillægsaftalens gyldighed.

Skabelon til en tillægsaftale

Hvad indeholder en tillægsaftale?

Der er som sådan ingen formkrav til en tillægsaftale, såfremt de overholder gældende love. Det kan dog være en god idé at orientere sig om, hvordan man udformer den gode kontrakt. For ligesom en hovedaftale, skal en tillægsaftale være klart og tydeligt formuleret, overskueligt opsat og forfattet i et tilgængeligt sprog for alle kontraktens parter.

Når man laver en tilllægsaftale, vil man først angive den oprindelige aftale, som skal ændres eller hvor der skal vedhæftes et tillæg. På den måde gør man det klart at begge aftaler fortsat vil være gældende.

Derudover vil man beskrive den del af aftalen, der bortfalder eller ændres, samt hvornår tillægget træder i kraft. Dernæst skal man så skrive den nye ordlyd, hvilket vil sige selve ændringen. Det er altså meget lige til og ofte vil man kunne bruge den samme formulering med ændring af data.

Afsluttende vil man for klarhedens skyld bekendtgøre, at der ikke foretages yderligere ændringer af den oprindelige aftale. Dermed skal den fortsætte med de angivne ændringer.

Other Popular Templates
Opret en gratis konto, for at redigere skabelonen →