Denne artikel giver et overblik over de mest grundlæggende HR-kontrakter. Du finder desuden links til basal personale jura og diverse kontraktskabeloner.

HR (Human Ressources) er en af de mest kontrakttunge dele af en virksomhed. En HR-medarbejder arbejder nemlig med personalehåndtering og juridisk administration af ansattes forhold. Herunder behandler HR-medarbejdere og konsulenter alt fra personalejura til rekruttering, forhandling af overenskomstspørgsmål og individuelle lønaftaler.

Nedenfor finder du en kort introduktion til nogle af de mest grundlæggende HR-kontrakter. Ovenfor har du tre brugbare kontraktskabeloner.

HR og ansættelseskontrakter

Jævnfør ansættelsesbevisloven skal en arbejdsgiver have en ansættelseskontrakt på plads med sine medarbejdere, såfremt de har været ansat i mere end 30 dage. Derfor er ansættelseskontrakten en af de mest grundlæggende HR-kontrakter.

Uanset om funktionærloven er gældende ved ansættelsen, skal en ansættelseskontrakt indeholde en række væsentlige forhold. Herunder er blandt andet stilling, lønforhold og ansættelsens varighed. Den kan selvfølgelig være tidsubegrænset. Derudover bør man også inddrage beskrivelser af ferieforhold, opsigelsesperiode og pension.

Andre ansættelsesretlige HR-kontrakter omfatter blandt andet praktikaftaler, direktørkontrakter og konsulentaftaler.

Du kan finde skabeloner og mere information om ansættelseskontrakter i denne artikel.

HR og fortrolighedskontrakter

Udover ansættelseskontrakten bør man også indgå fortrolighedsaftaler (NDA) med ens ansatte. Den slags HR-kontrakter bruges til at beskytte en virksomheds oplysninger, eksempelvis om kundeforhold, know-how og ophavsret Man bruger fortrolighedsaftaler til at sikre loyalitet- og tavshedspligt.  

Der er ingen formkrav til fortrolighedsaftaler, men de beskriver for det meste karakteren af oplysningerne samt bestemmelser om erstatning for afsløring og proceduren ved et eventuelt tvist.

Samtykkeerklæring

Med den nye databeskyttelsesforordning (GDPR) er der kommet væsentligt strengere krav til indhentning af samtykke. Normalt vil behandling af persondata i HR-kontrakter give sig selv, da virksomheden må indsamle navn, kontaktoplysninger og betalingsoplysninger for at kunne udbetale den ansatte løn. Det er en kontraktuel forpligtelse, som i øvrigt er i den ansattes interesse. Dermed er der rigeligt med lovhjemmel.

Der er dog nogle tiltag, som kræver en samtykkeerklæring fra den ansatte. Det kan eksempelvis være, hvis man vil bruge billeder eller videomateriale af den ansatte i marketingskampagner. Samtykket kan altid trækkes tilbage, så det er bedst, hvis det indgår i ansættelseskontraktens jobbeskrivelse. Hvis ikke det er tilfældet, vil man af og til have brug for en skriftlig samtykkeerklæring.

Find en skabelon til en samtykkeerklæring og læs mere om samtykke i denne artikel.


Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu