Google Docs available
PDF-fil tilgængelig

Gavebrev

Skabelon

Giver giver hermed Modtager en gave på Beløb Danske Kroner, hvilket beløb overføres af giveren til en konto i modtagerens navn.

Gaven skal tilhøre modtargeren som skilsmissesæreje og derfor ikke deles med modtagerens eventuelle ægtefælle i tilfælde af separation eller skilsmisse. Det samme skal gælde indtægterne af særejet, samt hvad der træder i stedet for særejet.

Hvis modtageren overlever sin ægtefælle, eller hvis modtageren dør samtidigt med sin ægtefælle, skal gaven, indtægterne af gaven, og hvad der måtte træde i stedet for denne, være modtagerens fuldstændige særeje og derfor ikke indgå i dødsboskiftet eller et eventuelt uskiftet bo.

Underskrifter

Ansvarsfraskrivelse: Skabelonen udgør ikke nogen form for juridisk rådgivning, og Brugeren opfordres til enhver tid at anmode om specifik ekstern juridisk rådgivning i forbindelse med udførelsen af juridiske dokumenter.
Gavebrev

Gavebrev skabelon – få en gratis, retvisende og fyldestgørende gavebrev skabelon fra Contractbook.

Brug 0 gange
Klar til at underskrive og sende
Dynamiske datafelter
Udfyld det klogt og underskriv digitalt. Gør dine kontrakter dynamiske, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.
Brug i Contractbook

Gør dem dynamiske

Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere.

Prøv det nu

Et gavebrev et dokument, som angiver, at en person giver en gave til en anden. Her bestemmer man typisk en række vilkår for overdragelsen af gaven samt om der er tale om et fastbeløb, fysisk aktiver eller en procentdel af en indkomst. Dermed kan man bruge et gavebrev til at bevise overdragelsen, samt sætte en række betingelser for gaven. 

En aftale er efter dansk ret gyldig, når den er indgået - uanset om den er mundtlig eller skriftlig. Hvis du har en skriftlig og underskrevet gaveaftale, vil du dog minimere usikkerheder og værne dig mod eventuelle tvister. Derudover er der en række økonomiske gevinster, hvis du har dokumentation for gaven, og dermed kan bevise, at der ikke er tale om leje, lån eller salg. 

Regler for et gavebrev 

En gave er en vederlagsfri overdragelse, som du i udgangspunktet skal betale gaveafgift for. Der er dog kun gaveafgift på større gaver. Bundbeløbet ændrer sig fra år til år, men er i år 2018 på 62.900 kr., hvis du giver gaver til dine nærmeste - eksempelvis børn. Derudover er bundbeløbet, 22.000 hvis gaven gives til en i periferien af de nærmeste - eksempelvis dine svigerbørn. Det beregnes ud fra det tidspunkt gaven gives på. Man skal klargøre, hvem der betaler gaveafgiften, når man udfærdiger et gavebrev. Gaveafgiften svarer til skatten på din normale lønindkomst. 

Hvis du giver et gavebrev på op til 15 % af din bruttoindkomst, og som overstiger de ovenstående beløb, kan du dog få et tilsvarende skattefradrag. Det gælder dog kun, hvis gaven gives til din familie; herunder forældre, børn, plejebørn, bedsteforældre og stedforældre. 

Er der tale om en ejendom, må du sælge ejendommen for op til 15 % under markedsprisen. 

Gavebreve bruges ofte til at give særeje, således at gaven ikke kan deles i tilfælde af en skilsmisse. Der er særlige regler for gaver mellem ægtefæller. Du kan eventuelt læse mere i vores artikel om ægtepagter.

Der findes bedre måder at håndtere dine kontrakter på.

Drop Google Docs eller en statisk PDF og udnyt potentialet i Contractbook-appen. Tæm dit kaos med et centralt sted til at opbevare og håndtere kontrakter, så du kan analysere, beslutte og handle hurtigere!

Book en demo
Brug i Contractbook

Tak! Her er din fil:

...men ved du, at med Contractbook kan du:

  • Håndtere hele din kontrakts livscyklus
  • Integrere med din eksisterende teknologistak
  • Automatisere enhver gentagen kontraktopgave
Se produktgennemgangen

↘︎ Download skabelon